GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

EK – GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1. Şirket, kişisel veri güvenliğini korumak için gerekli olan tüm tedbirleri almaktadır. Kullanıcılar da Site’ye üye olarak kullanıcı sözleşmesinin parçası olan işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, siteye üye olmadan site üzerinden gerçekleştirilecek alışverişlerde ödemenin onaylanması ile kullanıcı sözleşmesi ve eki olan işbu gizlilik sözleşmesini kabul ettiklerini beyan ederler.  Sözleşme kapsamında alınan her türlü veri için yasal Veri Sorumlusu: Serap Seker (199 Goodwin Drive, Guelph Ontario Canada N1L 0C7)’dir. Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi; ıslak imzalı kimlik fotokopisi ile 199 Goodwin Drive, Guelph Ontario Canada N1L 0C7 adresine göndererek veya geçerli bir kimlik belgesi fotokopisi ile birlikte ‘’hello@hitthemoment.com‘’ elektronik posta adresine mail göndererek iletebilirsiniz. Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili birime ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde elektronik posta veya posta yolu vasıtasıyla cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli red sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu vasıtasıyla size iletilir.

2. Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi için Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler sözleşmede ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’nda belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Şirket, Kullanıcı tarafından Site’ye üye olunurken paylaşılan; adres, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon numaraları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim, bilgilendirici metinlerinin paylaşılması ve diğer amaçlarla Kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Şirket’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

3. Şirket, Site kapsamında Kullanıcı tarafından paylaşılmış olan her türlü bilgiye erişebilir. Şirket, bu bilgileri Site’nin kullanımına yönelik olarak iştirakçileri ile paylaşabilir. Kullanıcı da bu bilgilerin Site’nin amacına yönelik olarak kendisi ile iletişime geçilmek için kullanılacağını kabul eder.

Şirket tarafından, Babiesandphotographers.com sitesinin kullanılabilmesi için aşağıdaki bilgiler toplanabilir ve depolanabilir:

  • Kullanıcıların Site’ye kayıt olurken paylaştığı ad, cep ve sabit telefon numarası, e-posta adresi ile ev ve iş adresleri gibi kişisel bilgiler.
  • Kullanıcılar’ın profillerinde paylaştıkları her türlü bilgi
  • Site kullanılırken otomatik olarak cihazınızın İnternet Protokolü (“IP”) adresi, tarayıcı türü, yerel tercihler, cihazınız, mobil taşıyıcınızla ilişkili tanıtım numaraları, sistem yapılandırma bilgileri, dosyalarınız hakkındaki ara bilgiler ile diğer Kullanıcı etkileşimlerine ilişkin bilgiler.
  • Sitenin geliştirilmesi amacıyla kullanılan “çerezler’’. (Çerez, Kullanıcı cihazına servis tarafından iletilen küçük bir veri dosyasıdır)
  • Kullanıcıların Site’ye ücretli üyeliklerine ilişkin bilgilerinin tutulabilmesi için; fatura bilgileri, kart bilgileri, banka bilgileri, hesap bilgileri, kampanya bilgileri gibi bilgiler.
  • Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek adına; Kullanıcı Alışkanlıkları (ziyaret, içerik tercihleri, profil bilgileri), İşlem Güvenliği Bilgileri, Aktivite Kayıtları, Diğer Trafik Verileri  (bağlantı zamanı/süresi, iletişim miktarı vb.) arama sorguları, işlem geçmişi, tarama geçmişi,  diğer kullanıcılarla olan etkileşimler, kişiselleştirilmiş içerik ve reklam sunulması için belirli teknik verilerden çıkarılabilen kesin olmayan konum bilgisi gibi bilgiler.

4. Site’deki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Site’de çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Şirket gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, Şirket tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir.

5. Site kapsamında elde edilen bilgiler Şirket ve işbirliği içinde olduğu yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kişi ve kurumlar tarafından Kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli pazarlama, her türlü pazarlama faaliyeti, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dâhilinde kullanılabilir.

6. Şirket, Site içerisinde başkaca sitelere bağlantı sağlayabilir, anlaşmalı olduğu 3. Kişilerin reklamlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. kişilerin sitesine yönlendirebilir. Şirket, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

7. Şirket, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar; Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği halleri, yurt içi ve yurt dışı etkili idari, adli makamlar tarafından usule uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri; Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

8. Şirket, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.

9. Şirket tarafından Site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren Kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, Şirket ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilecektir.

10. Şirket, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü zamanda Site’de yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.

11. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, 11 (onbir) maddeden ibaret olup Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.